X-META.COM дээрх үлдэгдэл хөрөнгөө сэргээх зааварчилгаа X-META.COM дээрх үлдэгдэл хөрөнгөө сэргээх зааварчилгаа

X-META.COM дээрх үлдэгдэл хөрөнгөө сэргээх зааварчилгаа

Хөрөнгө хэрхэн сэргээх вэ? 

X-Meta биржийн шинэчлэлтэй холбоотойгоор www.x-meta.com дээр байршиж буй өөрийн хөрөнгийг шинэчлэгдсэн бирж рүү шилжүүлж амжаагүй хэрэглэгчид өмнөх бирж дээр бүртгэлтэй и-мэйл хаягаараа www.x-meta.global дээр бүртгэл үүсгэн, нэвтрээд Asset recovery / Хөрөнгө сэргээх хэсэгт хандан өөрийн үлдэгдэл хөрөнгийг сэргээж авна уу.

 

Was this article helpful?

18 out of 37 found this helpful

Add comment

Please sign in to leave a comment.