Anti-phishing тохиргоог идэвхжүүлэх зааварчилгаа Anti-phishing тохиргоог идэвхжүүлэх зааварчилгаа

Anti-phishing тохиргоог идэвхжүүлэх зааварчилгаа

Anti-phishing тохиргоог идэвхжүүлснээр хуурамч имэйлүүдээс сэргийлэх бөгөөд X-META биржээс илгээгдэж буй имэйл бүр дээр таны тохируулсан Anti-phishing код давхар илгээгддэг байгаа.  

Add comment

Please sign in to leave a comment.