1. Койн авах/зарах

Харилцагч та биржийн арилжааны зарчмаар манай бирж дээр бүртгэлтэй крипто хослолын арилжаанд оролцох боломжтой. TRADE NOW хуудаснаас авах болон зарах крипто хослолоо сонгон ЛИМИТ эсвэл МАРКЕТ захиалгаар арилжаанд оролцоно.

2. Арилжааны хослолууд

www.x-meta.com дээр үндсэн BTC, BNB, USDT, MNT суурь валютуудтай бусад бүртгэлтэй валютууд хослох байдлаар арилжааны хослолууд бүрдсэн байдаг. Суурь валют нь төгрөг /MNT/, ам.доллар /USDT/,биткойн /BTC/, /Бинанс койн/ BNB юм.

3. Арилжааны түүх харах

Order цэсний  Trade history хуудаснаас өмнөх арилжаагаа харах боломжтой.

4. Нээлттэй захиалгууд харах, цуцлах

Order цэсний OPEN ORDER хуудаснаас одоо идэвхтэй байгаа захиалгуудыг харах, цуцлах боломжтой. 

Add comment

Please sign in to leave a comment.